Obaveštenje o privatnosti

Obaveštenje o privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako SHOPEN d.o.o. obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).

Shopen je privredno društvo koje je osnovalo i upravlja e-commerce platformom za kreiranje online prodavnica shopen.com, myshopen.com i myshopen2.com („Shopen platforma“). Vaši podaci o ličnosti se obrađuju prilikom korišćenja Shopen platforme, s’ tim da se okolnosti vezane za obradu podataka o ličnosti razlikuju u zavisnosti od svrhe u koju se Shopen platforma koristi. 

 1. Kome je namenjeno ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti?

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti je namenjeno: 

 • Korisnicima Shopen platforme i to:
 • Licima koja koriste Shopen platformu za kreiranje svoje Onlajn prodavnice radi prodaje proizvoda i usluga putem Onlajn prodavnice;
 • Licima koja koriste Shopen platformu radi kupovine proizvoda i usluga putem Online prodavnice. 
 • Posetiocima veb-sajta shopen.com i licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.
  1. Naši kontakt podaci

  Vaše podatke o ličnosti, u svojstvu rukovaoca, obrađuje SHOPEN doo Beograd-Stari Grad, sa sedištem u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 19, matični broj: 21185868, PIB: 109455871  i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

  • Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: office@shopen.com ili
  • Pozivom na sledeće brojeve telefona: +381 69 222 69 70 (radnim danima od 09 do 17)
  1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

  U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti možete se obratiti našem Licu za zaštitu podataka putem e-mejl adrese: info@shopen.com

  1. Koje podatke o ličnosti SHOPEN obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe? 

  SHOPEN obrađuje podatke o ličnosti sledećih kategorija lica na koje se podaci odnose i to:

  • Korisnike Shopen platforme;
  • Posetilaca veb-sajta shopen.com  i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

  4.1 Shopen korisnici

  SHOPEN obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Shopen Korisnika:

  • Podatke o korisničkom nalogu (Identifikacione podatke, kontakt podatke i podatke o kredencijalima (korisničko ime i šifra) u svrhe: (i) kreiranja i registracije naloga na Shopen platformi, a po osnovu preduzimanja radnji na zahtev Korisnika pre zaključenja ugovora (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL), (ii) sprečavanja zloupotreba, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa i čl. 45 st 5 Zakona o oglašavanju), (iii) našeg legitmnog interesa u vidu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL) i (iv) u svrhu registracije i olakšanog pristupa, odnosno realizacije kupoprodaje putem Online prodavnica koje funkcionišu na Shopen platformi, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st 1 tč. 1 ZZPL).
    
  • Podatke o Online Prodavnici u svrhu registracije, aktivacije i korišćenja Online prodavnice, a po osnovu  izvršenja ugovora sa Korisnikom (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL).

  • Podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama u svrhu pružanja korisničke podrške pri korišćenju Shopen platforme, a po osnovu (i) izvršenja ugovora sa Korisnikom (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL) i (ii) poštovanja zakonske obaveze (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa i čl. 56 st 6 Zakona o zaštiti potrošača).

  • Kontakt podatke:
   • u svrhu slanja računa za naknadu za korišćenje Shopen usluga, a po osnovu  izvršenja ugovora sa Shopen Korisnicima (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
   • u svrhu slanja administrativnih poruka (npr. obaveštenja o promeni opštih uslova korišćenja Shopen platforme, promena obaveštenja o obradi podataka o ličnosti i sl.), a po osnovu izvršenja ugovora sa Shopen Korisnikom (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
   • u svrhu pružanja korisničke podrške pri korišćenju Shopen platforme, a po osnovu  izvršenja ugovora sa Shopen Korisnikom (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
   • u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st. 1 tč. 1 ZZPL). 

  • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na veb-sajt shopen.com ili myshopen.com, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestavost i dužina posete, linkovi kojima pristupate, i sl.) u svrhe: (i) sprečavanja zloupotreba, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa čl. 45 st 5 Zakona o oglašavanju), (ii) našeg legitmnog interesa u vidu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL) i (iii) našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti Shopen platforme   (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL).

  4.2 Posetioci veb-sajta shopen.com i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

  SHOPEN obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Posetilaca veb-sajta shopen.com i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama:

  • Kontakt podatke (broj telefona, e-mejl adresa) i podatke o Vašoj interakciji sa nama u svrhu pružanja podrške na Vaš zahtev, po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu pružanja podrške licima koja nisu Shopen Korisnici (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL-a).

  4.3 Kolačići (cookies)

  SHOPEN na svojim veb-sajtovima shopen.com i myshopen.com koristi kolačiće (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete našeg veb-sajta. SHOPEN koristi različite vrste u različite svrhe.

  4.3.1. Neophodni kolačići

  Ovo su kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje veb-sajta.

  4.3.2. Statistički kolačići

  Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Ove kolačiće obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. 

  4.3.3. Marketing kolačići

  Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima SHOPEN sarađuje kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak. 

  1. Legitimni interes

  U određenim slučajevima SHOPEN vrši obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL). Ovaj pravni osnov koristimo u situacijama kada legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Legitimni interes ogleda se u (i) održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Shopen platforme, (ii) pružanju usluga podrške licima koja nisu Shopen korisnici i (iii) poboljšanju funkcionalnosti Shopen platforme.

  1. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti? 

  Shopen deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima koje omogućavaju nesmetano funkaionisanje Shopen platforme i to: 

  1. Microsoft Azure - Hosting provajder kompanija na čijim serverima Shopen skladišti podatke;
  2. Onlajn prodavnicama kreiranim putem Shopen platforme (kada se kupac prvi put registruje kroz Online prodavnicu ili kada već ima registrovan Shopen nalog preko koga vrši kupovinu u odovarajućim Online prodavnicama, a po osnovu Vašeg pristanka);
  3. Kurirske službe, u slučaju da Onlajn prodavnica nudi mogućnost dostave putem odgovarajuće kurirske službe sa kojom Shopon sarađuje;
  4. Facebook i Google – provajder kompanije koje koristimo za potrebe statistike i ciljanog oglašavanja putem kolačića;
  5. Eksterni saradnici sa kojima sarađujemo.

  U određenim slučajevima obavezani smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer Shopen ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

  1. Da li prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge države?

  Shopen prenosi Vaše podatke o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije budući da se serveri na kojima Shopen skladišti podatke nalaze izvan naše zemlje, a do prenosa dolazi i prilikom korišćenja Facebook i Google alata za analizu i oglašavanje. Imajte u vidu da u konkrtenom slučaju postoji primereni nivo zaštite podataka o ličnosti budući da su kompanije Microsoft, Facebook i Google potpisnici Privacy Sheild-a.

  1. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje  se podaci obrađuju, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze ili zbog podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

  1. Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

  U pogledu obrade podataka o ličnosti koju vršimo, ostvarujete sva prava propisana ZZPL-om i to: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka, pravo da se na lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući proifilisanje.

  Ukoliko smatrate da Rukovalac obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

  office@poverenik.rs

  +381 11 3408 900

  Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

  1. Obaveznost davanja podataka

   Davanje podataka o ličnosti neophodnih za otvaranje i registraciju naloga na Shopen platformi u vidu imena, prezimena, adrese i e-mail adrese je neophodan uslov za korišćenje Shopen platforme. Nedavanja podataka za navedenu svrhu povlači nemogućnost korišćenja Shopen platforme.

  2. Izmene i dopune Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

  Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti stupa na snagu i primenjuje se počev od 25.05.2020. godine.

  Izmene i dopune ovog Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti moguće su samo u pisanoj formi, o čemu ćete biti obavešteni.

  Pokrenite svoju online prodaju odmah! KREIRAJTE SHOP