Procedura kreiranja blogova

U sekciji Dizajn/Blog pišete blogove.

U blog pored teksta možete uključiti slike i video snimke, možete ih objaviti odmah nakon pisanja ili odrediti datum njihovog objavljivanja u budućnosti.