Definisanje načina isporuke proizvoda

U sekciji Podešavanja/Isporuka proizvoda definišete način na koji želite da isporučujete poručene proizvode svojim kupcima.
Možete birati između sopstvene isporuke i isporuke putem jedne od ponuđenih kurirskih službi. 

PODACI O ISPORUCI

Kod svake online prodavnice je potrebno definisati i podatke o isporuci kako bi kupci znali kako i kada će im stići proizvod koju su kupili, kao i da li će ih i koliko koštati dostava.
Za način isporuke postoje 3 ponuđene opcije od kojih vi možete odabrati samo jednu. Naravno ako budete želeli to kasnije da promenite, možete da uradite iz ovog menija.
Ponuđene opcije za dostavu proizvoda su:
1. Dostava u organizaciji vaše kompanije
2. Kurirska služba povezana sa Shopen.com
3. Eksterna kurirska služba
Ako planirate da vi u okviru vaše firme organizujete dostavu proizvoda kupcima izaberite prvu opciju.
Ako planirate da koristite kurirsku službu koja je povezana sa Shopen.com onda izaberite drugu opciju i kliknite na kurirsku službu.
Da biste povezali svoju Online prodavnicu sa kurirskom slušbom radi automatizacije komunikacije potrebno je da imate ugovor sa istom. Ukoliko već imate potpisan ugovor sa AKS kurirskom službom potrebno je od njih da tražite vaš Ident broj koji treba upisati u za to predviđeno polje ispod. 
Ukoliko nemate potpisan ugovor sa kurirskom službom potrebno je da popunite pristupni list na linku ispod i nakon potpisivanja ugovora da upišete vaš Ident broj u polje predviđeno za to.  
Unesite i adresu za preuzimanje porudžbina.
U slučaju da imate ugovor sa nekom drugom kurirskom službom i želite da koristite njihovu uslugu dostave vaših proizvoda kupcima onda izaberite treću opciju i upišite  naziv kurirske službe.
Nakon toga u polju POTVRDA PORUDŽBINA možete odabrati da li želite da aktivirate automatsku potvrdu porudžbina.
Aktivacijom automatske potvrde porudžbina sistem odmah nakon poručivanja proizvoda korisniku šalje obaveštenje e-mailom da je porudžbina potvrđena. Ako ste izabrali opciju kurirske službe koja je povezana sa shopen.com ova funkcija u isto vreme šalje mail i kurirskoj službi da dođe po pošiljku. Ova opcija je automatski aktivrana kada se u sistem unese raspoloživa količina proizvoda u lager listu. U suprotnom nije preporučena aktivacija kako ne bi došlo do grešaka u komunikaciji sa kupcima i kurirskom službom. Objašnjenje za kreiranje LAGER LISTE imate u zasebnom videu.

CENE ISPORUKE

Ako je dostava u vašoj organizaciji onda u sekciji cene isporuke možete definisati da li je vaša dostava besplatna ili postoji dodatni trošak za dostavu. Možete uneti cenu dostave po pošiljci, cenu dostave po pojedinačnom proizvodu, cenovni minimum za besplatnu isporuku i količinski minimum za besplatnu dostavu.
Prethodno važi i u slučaju da želite da koriste usluge dotstave kurirske službe koja ima saradnju sa shopen.com
Ako koristie usluge dostave neke druge kurirske službe onda se dostava plaća kuriru po cenovniku mora biti definisan na stranici dostava. Cena dostave, ne ulazi u cenu porudžbine i ne prikazuje se na stranicama korpe i potvrde porudžbine.
ROK ISPORUKE je potrebno uskladiti sa rokom isporuke kurirske službe u slučaju da dostava ide preko njih.
Pre nego što nastavite na sledeće polje kliknite na dugme SAČUVAJ.
Polje UREDI STRANICU je veoma bitan element. U skladu sa zakonom trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis načina dostave robe i eventualnih ograničenja, sa posebnim akcentom na rok dostave kupljene robe i način zaduživanja računa. Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe krajnjem korisniku. 
Klikom na ovaj link odlazite na stranicu gde možete ispisati vaše obaveštenje kupcima o osnovnim podacima u vezi sa isporukom. Takođe možete pogledati i postojeći primer tog obaveštenja.
Nakon ovoga vaša prodavnica ima sve potrebne parametre u vezi sa dostavom prozivoda kupcima.