Unos ovlašćenih servisa

Ukoliko prodajete proizvode kohji zahtevaju mrežu servisnih centara u kojima kupci mogu servisirati iste stranica "Ovlašćeni servisi" će Vam omogućiti da ih sve navedete.
Nakon objave stranice sa listom ovlašćenih servisa u podnožju stranica online prodavnice automatski se prikazuje link ka toj stranici.