Upravljanje kanalima prodaje

U sekciji Prodavnica/Kanali prodaje povezujete svoju online prodavnicu sa eksternim online portalima na kojima je vaša firma prisutna.
Povezivanjem prodavnice sa eksternim servisima aktivirate automatizaciju objava proizvoda koje objavite na svojoj prodavnici i na te portale.