U sekciji Podešavanja/Opšti podaci unosite podatke o svojoj firmi koji se koriste u predračunima koji se šalju kupcima i u kontakt formi za komunikaciju. 

PODACI O FIRMI

Ovaj korak je veoma jednostavan i svodi se na unos osnovnih poslovnih podataka firme .
Ovde unosite:
NAZIV PRODAVNICE - kao što smo rekli, to je naziv koji vi koristite za vašu internet prodavnicu i ne mora biti isti kao naziv vaše firme. Ovde će se pojaviti ime koje te uneli prilikom registracije prodavnice. Ako želite da promenite naziv, to možete uraditi sada.
KATEGORIJA - takođe će se pojaviti kategorija koju ste izabrali prilikom registracije prodavnice. Ako želite da promenite kategorije i to možete uraditi sada.
U polju NAZIV FIRME unosite pravi naziv vaše firme pod kojim ste registrovani u Agenciji za Privredne Registre.
U polju ADRESA FIRME unesite adresu sedišta vaše firme.
PIB, Matični broj, broj računa, šifra delatnosti i naziv delatnosti je neophodno uneti kako biste mogli aplicirati za naplatu kartiacma online.
E MAIL adresu ste već uneli prilikom registracije. Ova adresa će biti uvezana sa poljem KONTAKT na vašoj stranici i na nju vam mogu pisati vaši klijenti.
Nakon unosa osnovnih podataka ako želite možete uneti i podatke o adresama maloprdajnih lokacija vaše firme za slučaj da neki kupci žele da dođu lično i kupe tj. preuzmu proizvod.
Nakon unosa podataka kliknite na polje SAČUVAJ kako bi podaci bili podignuti na server.