Upravljanje kupcima

U sekciji Kupci/Kupci prikazuje se lista kupaca koji su kupovali putem vaše online prodavnice.

Klikom na pojedinačnog kupca u listi otvara se kartica sa prikazom svih njegovih kupovina i njegovih ličnih podataka.