Upravljanje timom administratora online prodavnice

U sekciji Podešavanja/Moj tim definišete ko može pristupiti admin panelu vaše prodavnice i upravljati njome. Pristupe vašem admin panelu možete dodeliti kolegama iz vaše firme, marketinkoj agenciji sa kojom radite, dizajneru sa kojim sarađujete...
U zavisnosti od odabranog paketa pretplate možete imati 1, 3 ili 10 članova tima koji mogu upravljati vašom online prodavnicom.