Procedura odabira komponenti za naslovnu stranu

U sekciji Dizajn/Stranice vrši se personalizacija naslovne stranice online prodavnice kao i kreiranje dodatnih stranica po potrebi.

Dizajn stranica i odabir komponenti za naslovnu stranu

Nakon odabira teme spremni ste za dizajn vaših stranica.

Sa početne stranice vašeg ADMIN PANELA kliknite na sekciju DIZAJN a zatim STRANICE i izaberite NASLOVNA STRANICA. 

Ako ste već bili u sekciji za odabir tema, po izboru teme automatski ćete biti usmereni na sekciju za dizjan NASLOVNE STRANICE.

Sa leve strane ćete videti administratorski meni za dizajniranje a sa desne strane je prikaz primera naslovne stranice i rasporeda elemenata koje unosite. 

KOMPONENTE

Meni KOMPONENTE se odnosi na raspored i sadržaj elemenata na naslovnoj stranici i sada su prikazane komponente koje se trenutno čine naslovnu stranicu. 

Komponente ZAGLAVLJE i PODNOŽJE su fiksne i ne mogu menjati mesto, ali se može uređivati njihov sadržaj. 

U sekciji ZAGLAVLJE možete uneti logo vaše firme. 

U sekciji PODNOŽJE možete uljučiti ili isključiti opciju prijave na vaš NEWSLETTER i ispisati poruku koja to prati.

Sve ostale komponente mogu menjati poziciju, možete ih ukloniti, a možete i dodati neke druge komponente. Na polju DODAJ KOMPONENTE su prikazani svi elementi tj. komponente koji se mogu dodati stranici. 

Vi možete koristiti postojeći raspored komponenti a mi ćemo, da bi ovaj proces bio jasniji, obrisati sve komponente sa stranice i uraditi unos za svaku ponovo.

ISTAKNUTI PROIZVOD je element koji na naslovnoj stranici naglašava i veoma jasno vizuelno ističe proizvod koji želite da kupci vide već na naslovnoj ili nekoj drugoj stranici. U polju PROIZVOD birate koji će to proizvod biti, a ispod ćete izabrati veličinu slike.

ISTAKNUTI PROIZVODI su veoma slična komponenta kao prethodna s tim što se odnosi na 2 do 6 proizvoda za koje želite da budu istaknuti i prikazani u jednom redu.  Ovde se ne može birati veličina slike.

Ako želite da istaknete više prozivoda iz iste kategorije možete korititi komponentu ISTAKNUTA KATEGORIJA. Tu možete staviti od 2 do 6 proizvoda po redu i izabrati do 4 istaknuta reda.

Komponenta LISTA KATEGORIJA nam služi da odaberemo koje kategorije želimo da istaknemo na stranici. Može biti prikazano od 2 do 6 kategorija u jednom redu.

SLAJDER je veoma atraktivna kompnenta jer daje dinamiku vašoj prodavnici i stranice čini uzbudljivijim. 

Da biste objavili Slajder na stranici vaše online prodavnice potrebno je prvo da ga napravite.  To možete učiniti u sekciji Prodavnica/Galerije i slajderi na vašem admin panelu. Mi smo napravili zaseban video koji će vam prikazati kako se prave SLAJDER i GALERIJE.

Nakon toga u KOMPONENTAMA izaberite kakav slajder želite.

SLIKA SA TEKSTOM je takođe veoma lepa komponenta za dizaniranje vaše prodavnice jer na slike možete staviti neke od vaših slogana. 

Izaberite visinu sekcije, zatim izaberite sliku i naslov koji će se videti na slici, a onda dodajte željeni tekst.
Ispod polja za unos teksta imate paletu za biranje boje teksta.

Moguće je objaviti sliku bez teksta ako želite. Dovoljno je samo da ne unesete tekst ili naslov.

GALERIJA SLIKA je komponenta koja će učiniti da vaša prodavnica izgleda raskošno. Kao i za slajder, da biste objavili Galeriju slika na stranici vaše online prodavnice potrebno je da ih prvo napravite napravite u sekciji Prodavnica/Galerije i slajderi na vašem admin panelu. Zatim u ovom meniju izaberete galeriju koju želite za ovu stranicu. 

Kao što smo spomenuli ranije, za ovu komponentu postoji zaseban video koji će vam detaljnije prikazati kako se pravi GALERIJA.

Za one koji imaju blog i pišu tekstove za svoje korisnike postoji komponenta ISTAKNUTI BLOG. Procedura za postavku ISTAKNUTOG BLOGA je ista kao i za slajder tj. galeriju. Odaberite blog iz liste tekstova koje ste sastavljali i kliknite da dugme PRIMENI

Vaše stranice mogu imati i polje sa tekstom. Za ovo koristimo komponentu TEKST.

Krajnje jednostavno. Izaberete naslov i unesete tekst koji želite da vaši korisnici vide.

Kada ste uneli sve komponente koje želite da vam se prikazuju na određenoj stranici onda možete da podesite njihov raspored. Dovoljno je da kliknete na levi deo polja određene komponente u meniju i da je prevučete na željenu poziciju.

Ako želite da uklonite neku komponentu sa stranice, dovoljno je da kliknete na ikonicu sa kantom na desnoj strani polja te komponente.

Da bi ste sačuvali postavke komponenti koje ste izvršili, kliknite na svetlo plavo polje SAČUVAJ u donjem delu menija.

Sada kada ste odredili raspored komponenti na stranici spremni ste da podesite BOJE. To možete pogledati u narednom videu.