Registracija korisničkog naloga

Da biste kreirali online prodavnicu potrebno je da registrujete svoj korisnički nalog na linku www.myshopen.com.

Registracija je jednostavna, unesite svoje ime i prezime, telefon, email adresu koju koristite i željenu lozinku koju ćete koristiti za pristup admin panelu vaše online prodavnice. Nakon unetih podataka na vašu email adresu biće poslat mail sa verifikacionim linkom koji je potrebno da otvorite kako biste završili proceduru registracije.