Procedura embedovanja više proizvoda

Embed više proizvoda