Upravljanje online prodavnicama

U sekciji Podešavanja/Moje prodavnice upravljate online prodavnicama koje ste otovrili.
Ovde možete aktivirati i po potrebi deaktivirati online prodavnice, i dodavati nove.