Procedura unosa cenovnika

Unos cenovnika možete da vršite direktno kroz admin panel ili uvozom već postojećih cenovnika. Takođe, možete izvoziti cenovnike koje ste uneli u online prodvnicu.

Direktan unos cenovnika vrši se u sekciji Proizvod/Cenovnici klikom na link “Dodaj novi cenovnik.”  Kada se otvori lista proizvoda klikom na svaki od njih otvara se stranica za ažuriranje cena. Ovde možete definisati složene cene za svaki od objavljenih proizvoda kao i datum aktivacije cenovnika.

Uvoz postojećih cenovnika vrši se u sekciji Proizvod/Cenovnici klikom na link “Uvezi cenovnik”.
Prvo se preuzima CSV fajl sa definisanim formatom tabele prema kome definišete format cenovnika koji želite da unesete a zatim pripremljeni cenovnik unosite klikom na link “Uvezi cenovnik”.

Izvoz cenovnika se takođe vrši u sekciji Proizvod/Cenovnici klikom “Izvezi cenovnik”.